Söwda binasy

 • Prefab metal shed garage

  Prefab metal dökülen garaage

   

  Awtoulaglary ýagyşdan we gardan goramak üçin ulanylýan “Prefab” metal garaage adaty gural, ýa-da gurallar we maşynlar üçin ferma meýdançasy hökmünde ulanylyp bilner. Biz polat gurluşynyň dizaýny, ýasalmagy we gurluşygy üçin bir nokatly hyzmat potratçysy.Portal çarçuwaly polatdan ýasalan gurluşyk taslamasy, esasy polat ammar, ussahanalar, ammarlar, garaage, ofis binasy ýaly esasy işimizdir.

   

   

   

 • Prefabricated Steel Airplane Hangar Warehouse For Maintenance

  Öndürilen polat uçar Hangar ammary F ...

  Tehniki hyzmat üçin taýýarlanan uçar Hangars Hangar polat gurluşy, uçarlary saklaýan we bejerýän uly göwrümli bir gatly binadyr.Hangaryň ýerleşişi we beýikligi talaplar, angaryň gurluş görnüşine gönüden-göni täsir edýär.Hangaryň uly aralygy sebäpli gurluş agramy (esasan üçek ulgamy) umumy ýüküň uly bölegini tutýar.Gurluşyň agramyny peseldip boljak bolsa, ep-esli ykdysady täsir edip bolar.Polat gurluşy ýokary kuwwatyň, ýeňil agramyň, komponentiň kiçi kesişiniň, kebşirlemegiň we has ýönekeý önümçilik prosesiniň artykmaçlyklaryna eýedir.Şonuň üçin polat gurluşy üçek üçin uly aralykly gurluşda ýük göteriji ulgam hökmünde ulanmak adaty zat.
   

 • Steel Structure Building

  Polat gurluşy

  Polat gurluşy binasy, dürli polat komponentlerinden emele gelen binanyň täze görnüşidir. Polat sütün we şöhle, berkitme ulgamy, örtük ulgamy we ş.m. polat gurluş gurluşynda, prefab ofis binasynda, köpri gurluşygynda giňden ulanylyp bilner. howa menziliniň terminallary we ş.m.

 • Prefab Steel Church Building

  Prefab polat buthana binasy

  polat desgalar binasy täze prefab buthanasyny gurmak ýa-da bar bolan buthana binasyny giňeltmek üçin täsirli usuldyr.Ybadathana binalary üçin polat desgalary ulanmagyň köp artykmaçlygy bar, şonuň üçinem meşhur gurluşyk usulyna öwrülýär

   


   

 • Light Steel Structure Office Building

  Lighteňil polatdan ýasalan edara binasy

  Polat gurluşyk binasy ofis binasy üçin täsirli çözgütdir, alyjylaryň pikirine görä bir gatly ýa-da köp gatly bolup biler. Täze binanyň görnükli wekili hökmünde polat gurluşyk edara binasy adaty beton binada üstünlik.

 • Light Steel Structure Stadium

  Lighteňil polat gurluş stadiony

  Polat gurluş stadiony bir gatly ýa-da köp gatly kosmos torunyň gurluşydyr. Uly aralyk, ýokary takyklyk we kyn gurluşyk aýratynlyklary bar. Tehnologiýanyň ösmegi bilen uly gimnaziýa hemişe polat gurluşdyr.

 • Prefab Sport Hall And Gymnasiums

  “Prefab” sport zaly we gimnaziýalar

  “Prefab” sport zaly we gimnaziýalar basketbol meýdançasy, badminton meýdançasy, woleýbol meýdançasy, ýapyk futbol meýdançasy, basseýn, arena we ş.m. ýaly ýaryş we maşklar üçin polat gurluşykdyr.

 • Prefab Steel Carport Shelter Building

  “Prefab Polat Carport” pena binasy

  “Prefab” polatdan ýasalan ulag toplumy, sedany ulagyň, ýük awtoulagynyň, gaýygynyň, traktorynyň ýa-da RV-den uzakda saklamak üçin iň arzan çözgüt bolmak üçin az çykdajyly, çalt we aňsat gurluşyk, uly aralyk bilen awtoulag garaageynyň bir görnüşidir. ýagyş we gar.

 • Prefab Car Showroom Steel Building

  “Prefab” awtoulag sergi otagy polat binasy

  Umuman aýdylanda, şunuň ýaly prefab polat sergi binasynda awtoulag sergi otagy, ofis, hyzmat we hyzmat merkezi bar. Adaty gurluşyk usullary bilen deňeşdirilende, bu gurluşyk desgalary maýa goýumlaryňyzyň 50% -ini tygşytlap biler we zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryp biler.

   

 • Steel Structure Shopping Mall Building

  Polat gurluşy Söwda merkeziniň binasy

  Söwda merkezleri uly göwrümli toplumlaýyn bölek söwda merkezi hökmünde müşderileriň saýlap almagy mümkin. Köp ýurtlarda, esasanam ösen ýurtlarda esasy söwda bölek guramasydyr. Stil gurluşy söwda merkeziniň binasy demir gurluşynyň kombinasiýasyny ulanyp, polat gurluşly söwda binasynyň bir görnüşidir. we öňünden ýasalan komponentler.

 • Steel Structure Glass Curtain Wall 4S Automobile Exhibition Hall

  Polat gurluşy Aýna perde diwary 4S Awtoulag ...

  Gurluşyk meýdany : 4587 inedördül metr (iň ýokary aralyk 50 metr).
  Poladyň umumy mukdary: 255 tonna.
  Nyşanlar: truss gurluşy, çyzylan çarçuwanyň gurluşy we beton gurluşy.
  Funksiýa: awtoulag sergisi, ofis we abatlaýyş meýdançasy bar.

 • Steel Structure Hangar Building In Lightweight

  Polat gurluşy Hangar binasy ýeňil

  Polat hangar, uçarlary ýa-da kosmos gämilerini saklamak üçin ýapyk bina gurluşydyr.Indi polat gurluş binalary esasy senagat binasydyr, muňa mysal hökmünde polat hangar alyjylar tarapyndan makullanýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2