Işewürlik ugry

 • The combination of steel structure and photovoltaic power will be a new trend of steel struture building development.

  Polat gurluşy bilen fotoelektrik güýjüniň utgaşmasy polatdan ýasalan binanyň ösüşiniň täze ugry bolar.

  2021-nji ýylda döwlet uglerodyň zyýansyzlandyrylmagynyň we uglerodyň iň ýokary ösüşiniň ugruny teklip etdi.Syýasatyň katalizine görä, energiýany tygşytlamagyň we zyňyndylary azaltmagyň möhüm usuly hökmünde ýaşyl binanyň ähmiýeti hasam artdy.Mo nukdaýnazaryndan ...
  Koprak oka
 • International Business Market —Algeria

  Halkara işewürlik bazary - Al Algerir

  Hünärment polat gurluşyny öndüriji hökmünde, ussahana, ammar, hangar, söwda merkezi ýa-da senagat zawody bolsun, dürli polat gurluş önümlerini hödürläp bileris.Önümlerimiz we gurluşyk hyzmatymyz 80-den gowrak ýurda we sebite eksport edilýär we m ...
  Koprak oka
 • International Business Market —-Ethiopia

  Halkara işewürlik bazary - Efiopiýa

  Iň soňkusy, Al Algerirde polat gurluşyk taslamalaryny paýlaşýarys. Şu gün bolsa Efiopiýada käbirlerini görkezeris. Al Algerir ýaly, Efiopiýada müşderiler bilen ähli taraplaýyn strategiki hyzmatdaşlyk ýola goýuldy.
  Koprak oka