Gurluşyk materiallary

 • Q345,Q235B Welded H Steel Structure

  Q345, Q235B Kebşirlenen H polat gurluşy

  Kebşirlenen H polat gurluşyk komponentleri üçin ulanylýar we ýeňil agramlylygy, berkligi, ajaýyp hili, owadan görnüşi, amatly gurluşygy we çalt gurluşyk tizligi ýaly aýratynlyklara eýedir. Köp gatly binalaryň meýdanlarynda giňden ulanylyp bilner, köp- köp gatly awtoulag duralgalary, uly göwrümli ýeňil zawodlar, ammarlar, täze ofis binalary, ykjam jaýlar, raýat ýaşaýyş jaýlary we enjamlary oturtmak.

 • High Quality PU Sandwich Panel

  Qualityokary hilli PU Sandwiç paneli

  PU sendwiç paneli, şeýle hem poliuretan sandwiç paneli, poliuretan kompozit tagtasy we poliuretan energiýa tygşytlaýyş tagtasy diýlip atlandyrylýar.

 • Rock Wool Sandwich Panel With Fireproof And Waterproof

  Ojakdan goraýan we suwly gaýa ýüň sandwiç paneli ...

  Daş ýüň sandwiç paneli ortadaky gaýa ýüňden we iki tarapynda reňkli polatdan ýasalýar.

 • Fireproof Fiberglass Sandwich Panel

  Ojakdan goraýan süýümli aýna sandwiç paneli

  Süýümli aýna sandwiç paneli ortadaky süýümli aýnadan we iki gapdalyndaky reňkli polatdan ybaratdyr. Süýümli aýna izolýasiýasy bolan sendwiç paneli suw geçirmeýän, ýangyna garşy we ýylylyk izolýasiýasyna gowy täsir edýär. Bu polat gurluş binasynyň üçegi we diwary üçin iň oňat materialdyr. .

 • Economic Cost And High Quality EPS Sandwich Panel

  Ykdysady çykdajylar we ýokary hilli EPS Sandwiç paneli

  EPS (polistirol) sendwiç paneli ortadaky polistiroldan we iki tarapynda reňkli polat listlerden durýar.

 • Deck Floor For Steel Structure Building With Mezzanine

  Polat gurluş binasy üçin palta poly meniň bilen ...

  Paluba poly betonly gasynlanan polatdan ýasalan görnüşleriň bir görnüşidir, polat gurluş binasynda, esasanam mezzanine eýe.

 • Galvanized C Section Steel With Good Anti-corrosion Performance

  Galvanizli C bölümli polat gowy anti-korro bilen ...

  C bölümli polatlar gyzgyn togalanýan polatdan ýasalýar we maşyn tarapyndan emele gelen sowuk rulonyň aşagynda. C bölümli polatlar polatdan ýasalan binalaryň purlin we diwar gurluşlary hökmünde giňden ulanylýar, şeýle hem üçek trubkalary we beýleki ýeňil gurluşyk gurluşlary hökmünde ýasalyp bilner. Mundan başga-da, mehaniki senagat önümçiligi üçin sütünler we şöhleler üçin ulanylýar.

 • Galvanized Z Section Steel For Purline

  “Purline” üçin galvanizli Z bölüm polat

  Galvanizirlenen Z Bölüm polat polat gurluş binalary üçin giňden ulanylýar, esasanam ussahanada ýa-da uly aralykda ammar poladyň mukdaryny azaldar. Şondan soň daşalanda az ýer tutar we ýük daşamak üçin çykdajy tygşytlanar.

 • Color Corrugated Steel Sheet For Roof And Wall

  Üçek we diwar üçin reňkli gasynlanan polat list

  Reňkli polatdan ýasalan örtükler, senagat, söwda we oba hojalygy binalary üçin üçek we diwar ýaly meşhurdyr. Olar uly jemgyýetçilik binalary, köpçülikleýin ussahanalar, göçme tagtalar we toplumlaýyn jaýlar, her dürli üçek ýaly binalaryň diwary we üçegi hökmünde giňden ulanylýar. diwar bezegi, içerki we daşarky bezeg materiallary, raýat ýaşaýyş jaýlarynyň polunyň gurluşy, ammar, gimnaziýa, sergi zaly, demir ýol menzili, howa menzili we ş.m.