Gowy habar! Polat gurluşyk ussahanasynyň täze tertibi

Bir aý öň yzygiderli müşderimiz polat gurluşyk ussahanasynyň täze sargytyny goýdy we geçen döwürde 5 gezek bilelikde işledik. Zawod zawodynyň taslamasy umumy meýdany 50000 inedördül metr, takmynan 44 million RMB.

Indi bolsa, bu gurluşyk binasy gurulýar. Suratlardan görnüşi ýaly, polat sütün, polat şöhle, ýaý we ş.m. ýaly esasy polat çarçuwasy gutardy. Birinji polat gurluşyk ussahanasy şu aýda tamamlanar.

1233
1
2
5

Iş wagty: Maý-17-2022