Prefab metal dökülen garaage

Prefab metal dökülen garaage

Gysga düşündiriş:

 

Awtoulaglary ýagyşdan we gardan goramak üçin ulanylýan “Prefab” metal garaage adaty gural, ýa-da gurallar we maşynlar üçin ferma meýdançasy hökmünde ulanylyp bilner. Biz polat gurluşynyň dizaýny, ýasalmagy we gurluşygy üçin bir nokatly hyzmat potratçysy.Portal çarçuwaly polatdan ýasalan gurluşyk taslamasy, esasy polat ammar, ussahanalar, ammarlar, garaage, ofis binasy ýaly esasy işimizdir.

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

prefab metal garage

Metal garaageslar awtoulaglaryňyzy we ulaglaryňyzy goramak üçin berk we täsirli binalardyr.InKsinguangzheng

Polat gurluşy, ähli binalar özleşdirilen, agiňsaklamak üçin islendik maksat bilen polat garaageslaryň diapazony

gymmatly baýlyklardyr.

Önümiň parametrleri

Ady Prefab metal dökülen garaage
Gurluşyň görnüşi Portal çarçuwasy, ýeke geriş, iki eňňit, iki aralyk
Uzynlyk 30m-150 m
Ini 9m-36m
Boýy bekläň 4.5m-12m
Dam örtügi 10%
Gable diwar sütün aralygy 7.5m
Üçek polat örtük kagyzy, sendwiç paneli
Diwar polat örtük kagyzy, sendwiç paneli
Gapy Süýşýän gapy
Penjire Lenta Skylight
Içerde we daşarda beýiklik tapawudy 300mm

Dürli garaageslar görkezilýär

1.Bir awtoulag garaagey

prefab metal garage

2. Iki awtoulag garaagey

metal garages

3.Multi-awtoulag garaagey

prefab steel garage

Material görkeziş

1. Esasy gurluş

Uly aralyk prefab garaagey üçin esasy gurluş, adatça kebşirlenen H bölüminiň polat sütüni bilen portal çarçuwasy we

şöhle.

Smallöne kiçi bolsa, inedördül turba hem ýasaýar.

main structural Steel

2.Aşyk we diwar panelleri

Climateerli howanyň we öz pikirleriňize esaslanyp, üçek we diwar paneli reňkli polat list we sandwiç bolup biler

panel.Kolo polat bolsa, bahasy sanwiç panelinden has pes bolar, ýöne gowy izolýasiýa bolmazlygy.

sandwich panel

3.Window we gapy

window and door

4.Aksesuarlar

bolt

Gaplamak we daşamak

Thehli gurluş düzüm bölekleri, paneller, boltlar we esbaplar görnüşi adaty paket bilen gaplanar

amatly ummany daşamak we 40'HQ-a ýüklemek.

Productshli önümler, ökde hünärmenlerimiz tarapyndan kran we forklift ulanyp, zawodymyzyň ýüklenýän ýerine ýüklenýär

harytlaryň zaýalanmagynyň öňüni alar.

121

Şuňa meňzeş binalary öz üstümize aldyk

Şu wagta çenli önümlerimiz 90-dan gowrak ýurda we sebite, müňlerçe taýýar binalara eksport edildi

içerde we daşary ýurtda polat ammar, prefab ussahanasy, prefab dükany, sergi zaly, söwda merkezi we ş.m.

steel construction building

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler