Öňünden ýasalan ýeňil polatdan ýasalan ammar jaýlary

Öňünden ýasalan ýeňil polatdan ýasalan ammar jaýlary

Gysga düşündiriş:

Polat gurluşyk binasy barada aýdylanda, polat ammar biziň göz öňüne getirişimiz bolar. “Prefab” polat ammary harytlary saklamak we önüm öndürmek üçin hem ulanylyp bilner, hemişe uly aralyk we uly ýer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany

Önümçilik ammaryoba hojalygy we senagat zawody üçin harytlary we enjamlary ýagyşdan ýa-da gardan uzakda saklamak üçin oňat çözgütdir. Ora-da önümçilik üçin ulanylyp bilner .Prefab ammary ýeňil, uly aralyk, ýokary güýçlendiriji, arzan , owadan görnüşi, gysga gurluşyk wagty ,, uzak hyzmat ömri, seýsmiki öndürijilik, çeýe we ş.m.

万汇 (26)

Esasy materiallaryň jikme-jiklikleri

1. Esasy gurluş

A. Esasy polat gurluşy: Q235 ýa-da Q345 kebşirlenen H bölüminiň polat sütüni we şöhlesi.

B. Ikinji polat gurluşy: Q235B inedördül turba / burç polat / ýaý üçin tegelek turba.

C.Purlin: Galvanizli C ýa-da Z polat

main structural Steel

2.Rof we diwar bilen örtmek

A. Gasynlanan polat list
B.Sandwiç paneli: EPS / gaýa ýüň / süýümli aýna / poliuretan (PU) sendwiç paneli
C. Polat sim + polat list + Fiberglas / ýüň rulon + polat list ýa-da alýumin folga kagyzy

sandwich panel

3.Window we gapy

A.Window: alýumin polat penjire

B.Door: Süýşýän gapy, rolikli gapy, EPS sendwiç paneli gapysy

window and door

4.Aksesuarlar

bolt

Gaplamak we ýüklemek

1. Esasy we ikinji derejeli polat tutuşlygyna polat palet bilen gaplanýar;

2.Goşýan zatlar gutulara gaplanýar;

3. Üçek, diwar panelleri we esbaplary köp mukdarda gaplanýar;

4. itemshli elementleriň bir bölegi müşderilere gurmak we ulanmak üçin amatly bolan garaşsyz belgisi bilen çap edilýär

5. Konteýneriň giňişlik ýüküniň iň köp ulanylmagyny üpjün etmek üçin iň amatly gaplama shemasyny kabul ediň;

121
1212

Gurluşyk gurnama

1.Gurnamak we sökmek gaty aňsat, jaýy “Blok oýny” oýnamak ýaly gurup bilersiňiz.8 işçi binany bir hepdede 500 inedördül metrde ýerine ýetirip biler.

Jaýy diňe wideosymyza eýermek üçin gurnama çyzgylary we wideo üpjün ediler. Elbetde, arassa inersenerler we işçiler gurnama ugrukdyrmak üçin sahypa girip bilerler.

2. haýsydyr bir mesele bar bolsa, derrew 24 sagat dogry çözgüt bereris.

Dünýädäki gurluşyk meýdançasyndaky gurluşyk topary.

construction on site

Şuňa meňzeş binalary öz üstümize aldyk

Şu wagta çenli önümlerimiz 90-dan gowrak ýurda we sebite, polat ammar, prefab ussahanasy, prefab dükany, sergi zaly, söwda merkezi we ş.m. ýaly müňlerçe taýýar bina eksport edildi.

steel construction building

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler